ศสค.ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน