ศสค.ลำพูน ร่วมกับ One Home พม.ลำพูน ดำเนินการจัดบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงาน “เทศกาลลำไย และเกษตรแฟร์ 2566”

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับ One Home พม.ลำพูน ดำเนินการจัดบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในงาน “เทศกาลลำไยและเกษตรแฟร์ 2566” ระหว่างวันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนช่องทางการจัดหน่ายสินค้าทางเกษตร โดยเฉพาะลำไย สินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดลำพูน เป็นต้น โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ในการนี้ศูนย์ฯ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ รับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสแกน ESS Help me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม และสาธิตอาชีพ “ถักสร้อยข้อมือ Hand made” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ณ บริเวณพื้นที่เอกชนบ้านแม่สารป่าแดด ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน