ศสค.ลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จัดบูธให้บริการตัดผม (ฟรี) โดยช่างตัดผมจิตอาสาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัดผมชาย-ทำสีผมเบื้องต้น รุ่นที่ 2/2567 “มหกรรมไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่10” ประจำปี 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จัดบูธให้บริการตัดผม (ฟรี) โดยช่างตัดผมจิตอาสาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัดผมชาย-ทำสีผมเบื้องต้น รุ่นที่ 2/2567 ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน “มหกรรมไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่10” ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ศูนย์โอท้อป บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน