ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2565

วันที่ 16 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์รักษาสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ นำทีมโดยนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ผู้แทน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ของจังหวัดลำพูน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน