ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมงาน “รวมน้ำใจ..ให้กาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เพื่อสนับสนุนของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พม.ในจังหวัดลำพูน ร่วมงาน “รวมน้ำใจ..ให้กาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เพื่อสนับสนุนของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2565 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน