ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ภายใต้ (CSR Lamphun) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นที่ประสบเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม)

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดลำพูน (CSR Lamphun) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นที่ประสบเหตุอุทกภัย(น้ำท่วม) นำทีมโดย นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หัวหน้าหน่วยงาน พม. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงพม. ในจังหวัดลำพูน ร่วมมือร่วมใจจัดชุดสิ่งของอุปโภคบริโภค นำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอลี้ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน