ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าพบ และขอพรปีใหม่ ในช่วงเทศกาลสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2567 กับผู้บริหารระดับจังหวัด

วันที่ 5 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เป็นผู้แทน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าพบ และขอพรปีใหม่ ในช่วงเทศกาลสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2567 กับผู้บริหารระดับจังหวัด ได้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายสันติธร ยิ้มละมัย) ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล) ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายโยธิน ประสงค์ความดี) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน (นายบุญส่ง ไชยมณี) และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน (นางปราณี ประทุมมา) ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน