ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมถวายทานต้นสลากย้อม งานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมถวายทานต้นสลากย้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมปัจจัยไทยทาน ตามหมายที่พระภิกษุสงฆ์ที่จับสลากได้ต้นที่ 4 พระสงฆ์ให้พรแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ที่เข้าร่วม ในงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำถวายทานต้นสลากย้อม รอบบริเวณลานโพธิ์ ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน