ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ตามโครงการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม. ลำพูน และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ตามโครงการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงพม. จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ งานเทศกาลลำไยและเกษตรแฟร์ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน