ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน จังหวัดลำพูน


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม. ลำพูน และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งคนขอทาน นำทีมโดยนางสาวสุรีย์พร สุรศรี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ณ บริเวณงานเทศกาลลำไย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน