ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง” ลำพูนร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง” ลำพูนร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวลำพูน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดอุบัติเหตุ และลดการใช้ความรุนแรง โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ในการนี้ ศูนย์ฯ ร่วมจัดบูธรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ และมอบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง