ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำพูน ถวายพระพรด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์บูชาธรรมตามบทสวดโพชฌังคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเพจเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของศูนย์ฯ อย่างทั่วถึง