ศสค.ลำพูน ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เสื้อลายดอก เนื่องในโอกาส “ประเพณีสงกรานต์” เพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และใช้เป็นพลังSoft power ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เสื้อลายดอก เสื้อผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ ความเป็นไทยในประเพณีสงกรานต์ต่อชาวต่างชาติ เนื่องในโอกาสที่ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยใช้ชื่อว่า งาน “Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” สอดรับกับแนวทางการสืบสานคุณค่าวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำพูน พุทธศักราช 2567 เพื่อใช้เป็นรูปภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และใช้เป็นพลังSoft power ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน