ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร เบเกอรี่สร้างอาชีพ” (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร เบเกอรี่สร้างอาชีพ” (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ ชีสพายบลูเบอร์รี่&มะม่วง เครปเค้กสายรุ้ง บราวนี่ ท๊อฟฟี่เค้ก และมัฟฟินบลูเบอร์รี่ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ อาคารฝึกอาชีพพุทธรักษา