ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร เบเกอรี่สร้างอาชีพ” (ระยะสั้น 1 เดือน)

ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร เบเกอรี่สร้างอาชีพ” (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ คุ้กกี้เนยสด คุ้กกี้ช็อคโกแลตชิพ แคทชูนัทคุกกี้ และคุกกี้รอยัลไอซิ่ง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ อาคารฝึกอาชีพพุทธรักษา