ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ต่อขนตามืออาชีพ” รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ต่อขนตามืออาชีพ” รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ เทคนิคต่อขนตาเส้นต่อเส้น การออกแบบทรงขนตา เทคนิคต่อขนตาทรงต่างๆ เทคนิคการถอดขนตา การบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม