ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น รุ่นที่ 1 (1 เดือน) ฝึกภาคปฏิบัติให้บริการประชาชนตัดผม (ฟรี) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น รุ่นที่ 1 (1 เดือน) ได้นำผู้เรียนฝึกอาชีพ จำนวน 15 คน ฝึกภาคปฏิบัติให้บริการประชาชนตัดผม (ฟรี) ให้กับประชาชนทั่วไป นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บ้านป่าป๋วย รวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 150 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน