ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 5 / 2567 (ระยะสั้น 1 เดือน : 20 วัน)

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 5 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ โครงสร้างหลักของเส้นผม ผลิตภัณฑ์ของลอรีอัลที่ใช้กับเส้นผม สไตล์ลิ่งผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม การฝึกไดร์ตรง ไดร์วอลลุ่ม ไดฟาร่า กับหัวหุ่น และฝึกปฏิบัติกับคนจริง การสระผมการนวดหนังศีรษะ ในรูปแบบฉบับ ของลอรีอัล Professionalให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1