ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตรตัดเย็บ และสร้าง Pattern เสื้อเบื้องต้น” (ระยะสั้น 15 วัน)

ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตรตัดเย็บ และสร้าง Pattern เสื้อเบื้องต้น” (ระยะสั้น 15 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การสอนพื้นฐานการเย็บจักรเบื้องต้น และสอนการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้น ณ ห้องแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน