ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวเรือ และก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก ณ ห้องอาหารและโภชนาการ 2 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน