ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร บารีสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2” (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร บารีสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2 (10 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกาแฟสายพันธุ์ แหล่งปลูก การคัดเลือกเมล็ดกาแฟ การคั่ว การเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการการชงกาแฟแบบต่างๆ เมนูกาแฟร้อน-เย็น เทคนิคการสตีมนม และเทคนิคลาเต้อาร์ตเบื้องต้น ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 2 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน