ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และดำเนินการ เปิดการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว และดำเนินการเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ “หลักสูตรขนมไทยยอดนิยม” ระยะสั้น 5 วัน และ “หลักสูตร ชูซิข้าวปั้นญี่ปุ่น” ระยะสั้น 5 วัน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมอาชีพ และให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 1 – 2 อาคารฝึกอาชีพพุทธรักษา