ศสค. ลำพูน รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 25 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ หลักสูตรบารีสต้าสร้างรายได้ (ระยะสั้น 10 วัน), หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่น 2 (ระยะสั้น 10 วัน), หลักสูตรเย็บกระเป๋าสมัยนิยม(ระยะสั้น 10 วัน), หลักสูตรปักผ้าด้นมือ รุ่น 1 (ระยะสั้น 1 เดือน) และหลักสูตรเสริมสวยสตรี Beauty Salon (ระยะสั้น 2 เดือน) ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เยี่ยมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอบรมอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน