ศสค.ลำพูน มอบสื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจศูนย์ฯ หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้แนวทางสร้างการรับรู้ “การพัฒนาทักษะอาชีพและการป้องกันปัญหาการค้าประเวณี สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566”

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจศูนย์ฯ หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้แนวทางสร้างการรับรู้ “การพัฒนาทักษะอาชีพและการป้องกันปัญหาการค้าประเวณี สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566” เพื่อประสานความร่วมมือ หากลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสื่อสารอย่างทั่วถึง ได้แก่ สำนักงานจังหวัดลำพูน(หัวหน้าบุญส่ง ไชยมณี) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน (ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด) และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (ผอ.ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง) หน่วยภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลำพูน