ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร อาหารไทย (ระยะสั้น 3 วัน)”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตร อาหารไทย” (ระยะสั้น 3 วัน) ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ค. 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูข้าวคลุกกะปิ ข้าวเหนียวมูนมะม่วง ผัดกะเพราหมู ปอเปี๊ยะทอด ข้าวหมูแดงหมูกรอบ และบวดฟักทอง ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการฝึกอบรม ให้โอวาท และมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนจากบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน