ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร อาหารเช้าทำง่ายขายดี (ระยะสั้น 5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร อาหารเช้าทำง่ายขายดี (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567 สอนโดยเชฟอาหารไทย By พม. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง เรื่องสุขาภิบาลอาหาร การเลือกวัตถุดิบ ฝึกปฏิบัติได้แก่เมนูข้าวต้มโบราณ โจ๊กหมู ไข่กะทะ ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่เจียวหลากไส้ ข้าวห่อใบตองหมูทอด,หมูฝอย ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน