ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดโครงการ Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start Up

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิด “โครงการ Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start Up” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ได้รับความรู้ เสริมทักษะเฉพาะด้านเครื่องมือสื่อโซเซียล พัฒนาธุรกิจออนไลน์ และจัดทำคลิปเพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้า ให้โดดเด่น สร้างความสนใจให้กับลูกค้า โดยวิทยากรผู้ทรงวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมเวียงยอง 1 โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน