ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ตำ ยำ by 072 ”(ระยะสั้น 5 วัน)

วันที่ 19 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร ตำ ยำ by072 (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่การน้ำยำซีฟู๊ดเงินล้าน เมนูยำสามกรอบและยำทะเลรวม การทำน้ำปรุงส้มตำ เมนูตำข้าวโพดไข่เค็มและส้มตำทะเล การทำน้ำยำสูตรปลาร้า เมนูตำปูปลาร้า ยำกุ้งสด การทำน้ำยำสูตรพริกเผา ยำส้มโอ ยำหอยแครงมะม่วง และการทำน้ำยำจิ้มแจ่ว เมนูหมูย่าง ไส้ทอด ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน