ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ขนมไทยยอดนิยม” (ระยะสั้น 5 วัน)

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร ขนมไทยยอดนิยม (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูขนมถ้วยโบราณ ขนมวุ้นกะทิ ตะโก้เผือก ตะโก้ข้าวโพด เปียกปูนกะทิสด ขนมชั้น ทองเอก เสน่ห์จันทร์ ลูกชุบผลไม้ อีกทั้งมีการวัดผลประเมินผล ด้านสุขอนามัยผู้ประกอบอาหาร การจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำอาหาร รสชาติอาหาร การตกแต่งจาน และการนำเสนอผลงาน ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน