ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร อาหารเหนือสไตล์ล้านนา (ระยะสั้น 5 วัน)”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร อาหารเหนือสไตล์ล้านนา (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เมนูได้แก่ แกงฮังเลลำไย แกงโฮะ ห่อนึ่งไก่ ไส้อั่ว จิ้นส้มหมก ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวกันจิ้น และลาบหมูคั่ว อีกทั้งได้มีการวัดผลประเมินผลด้านสุขอนามัยผู้ประกอบอาหาร การจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำอาหาร รสชาติอาหาร การตกแต่งจาน และการนำเสนอผลงาน ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน