ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูข้าวหมูกระเทียม เนื้อผัดน้ำมันหอย ข้าวกระเพราหมู ไข่ดาว ผัดพริกแกงหมู หมูผัดพริกเผา หมึกผงกะหรี่ ผัดผักรวม ผัดพริกสดหมู ผัดปูราดข้าวผัด ผักคะน้า ผัดซีอิ้ว ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ มาม่าขี้เมาทะเล สุกี้หมูน้ำและแห้ง และได้นำเสนอเมนูอาหารตามสั่งในสไตล์ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อยอด ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน