ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ขนมไทยออเจ้าชาววัง รุ่นที่ 1” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร ขนมไทยออเจ้าชาววัง รุ่นที่ 1” (5 วัน) ได้เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ได้แก่เมนูข้าวเหนียวมะม่วง/ทุเรียน ทองเอก สาคูต้นมะพร้าวอ่อน/ ข้าวโพด ปุยฝ้ายมันเทศ ขนมกล้วย ขนมมันเทศนึ่ง วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน ขนมเทียนไส้เค็ม ขนมต้มขาว เต้าส่วนน้ำกะทิ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน