ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (5 วัน)

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (5 วัน) ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูหม่าล่า ไส้ย่าง คอหมูย่าง หมูปิ้ง ปอเปี๊ยะทอด กุ้งแช่น้ำปลา หมูมะนาว ยำหอยนางรม แหนมซี่โครง แหนมปีกไก่ กุ้งทอดซอสมะขาม หมูแดดเดียว ปลานึ่งมะนาว และลาบไก่ ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน