ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ซูชิสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร ซูชิสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” ระยะสั้น 5 วัน (ระหว่างวันที่ 14 – 18 พ.ย. 2565) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูนิกิริซูชิ กุนกังซูชิ มากิซูชิ เตมากิซูชิ “แฮนโรล”อุระมากิซูชิ ซูชิสลัด ลาบปลาแซลมอล ยำแซลมอลในการนี้ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน