ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรอาหารตำหรับเชพไทย by พม. (ระยะสั้น 5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารตำหรับเชพไทย by พม.” ระยะสั้น 5 วัน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนู พะแนงหมู ลาบไก่ แกงเทโพ แกงคั่วใบชะพลู มัสมั่นเนื้อ แกงกะหรี่ไก่ แกงเขียวหวาน ต้มข่าไก่ ต้มยำกุ้งน้ำข้น-น้ำใส และแกงเผ็ดเป็ดย่าง ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน