ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพ ภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ รุ่น 2” (25 วัน)


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ รุ่น 2” ระยะสั้น 25 วัน ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง สอนการทับหม้อเกลือ การทับอิฐร้อน การพอกตา การรมตา การนวดศีรษะบรรเทาอาการตาพร่ามัว การย่างยานวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ การนวดหน้า และการพอกหน้าด้วยสมุนไพรกระชับรูขุมขน โดยวิทยากร/ครู ผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน