ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพ ภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรไอศกรีมโฮมเมด” รุ่น 2 (5 วัน)


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรไอศกรีมโฮมเมด” รุ่น 2 ระยะสั้น 5 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง เมนูไอศกรีมกะทิ ไอศกรีมสตรอเบอรี่ ไอศกรีมทุเรียน ไอศกรีมชาเขียว ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอม ไอศกรีมมะนาว ไอศกรีมเสาวรส ไอศกรีมกะทินมสด ไอศกรีมกาแฟ ไอศกรีมช็อกโกแลตชิพ และไอศกรีมรวมมิตร โดยวิทยากร/ครูผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน