ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพ ภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว” รุ่น 2 (5 วัน)


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว” รุ่น 2 ระยะสั้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง สอนการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ผัดไทยกุ้งสด ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เย็นตาโฟน้ำใส และเย็นตาโฟต้มยำทะเล โดยวิทยากร/ครูผู้สอนมืออาชีพควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน