ศสค.ลำพูน พร้อมกับทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมรดน้ำขอพร “สระเกล้าดำหัวป้อเมืองหละปูน” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปี๋ใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2566

วันที่ 17 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมกับทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมรดน้ำขอพร “สระเกล้าดำหัวป้อเมืองหละปูน” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปี๋ใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยนายอำเภอ ข้าราชการ และประชาชน ชาวจังหวัดลำพูนร่วมพิธี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) และ“ประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา” ซึ่งถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ในการนี้ ร่วมรดน้ำขอพร นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมภริยา และนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมภริยา ณ บ้านพักราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน