ศสค.ลำพูน ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline 1300 “มีทุกข์ พบปัญหา พม.ลำพูน”

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางดวงนภา กิติสัก พนักงานบริการ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline 1300 โดยการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม. One Home ของจังหวัดลำพูน “มีทุกข์ พบปัญหา” โทรสายด่วน 1300 เพื่อประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกช่วงวัยของจังหวัดลำพูนทั้ง 8 อำเภอ รับเรื่อง ให้คำปรึกษา ประสานต่อ ส่งมอบความสุขให้ประชาชน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน