ศสค.ลำพูน ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline 1300 “มีทุกข์ พบปัญหา พม.ลำพูน”

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวณะรอง ต๊ะมะโน พนักงานธุรการ ระดับ ส4 และนางสาวอภิญญา ไชยเดช เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline 1300 โดยการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม. One Home ของจังหวัดลำพูน “มีทุกข์ พบปัญหา” โทรสายด่วน 1300 เพื่อประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกช่วงวัยของจังหวัดลำพูนทั้ง 8 อำเภอ รับเรื่อง ให้คำปรึกษา ประสานต่อ ส่งมอบความสุขให้ประชาชน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน