ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัดพระธาตุแสงแก้ว ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม บูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง อปท.ท้องถิ่น (เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง) เครือข่าย อพม. ผู้นำชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ ทาสีแนวรั้วทางเดิน, ทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ ลานวัด, ทำความสะอาดห้องน้ำชาย-หญิง และโดยรอบบริเวณวัด ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้ให้บริการตัดผมชาย-เสริมสวยสตรี (ฟรี) แจกอาหารกลางวัน (ฟรี) ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง ผู้นำชุมชน บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่จริญญา ณ วัดพระธาตุแสงแก้ว ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน