ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ ศพค.ตำบลศรีเตี้ย อปท.ในระดับพื้นที่ จัดงาน ปันรัก..ปันสุข..ปันอาชีพ ออนทัวร์ บริการประชาชน สร้างความสุขในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ บูรณาการความร่วมมือ กับ ศพค.ตำบลศรีเตี้ย เทศบาลตำบลศรีเตี้ย จัดงานเพื่อบริการประชาชน พัฒนาเครือข่าย อปท.ท้องถิ่น ระดับพื้นที่อย่างครอบคลุม ขับเคลื่อนภารกิจงานของกระทรวง พม. และเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้กิจกรรมสาธิตอาชีพ “ปันรัก ปันสุข ปันอาชีพ” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ศูนย์ฯ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ “แชะ แชร์ ลุ้นรับรางวัล” บูธจากกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน บูธกลุ่มอาหารและขนมพื้นเมือง บ้านดงเจริญ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน และบูธสาธิตอาชีพได้แก่ การทำโรตี ขนมดอกจอก ชาชักปักษ์ใต้ เพ้นท์เล็บเจล น้ำยำซีฟู๊ด(ลวก จิ้ม) นวดคอบ่าไหล่ ตัดผมชาย/หญิง น้ำสมุนไพร ไอศกรีม กิ๊บติดผมเก๋ไก๋ ณ ถนนเลียบลำน้ำลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน