ศสค.ลำพูน นำผู้เรียนหลักสูตร Basic Barista Course รุ่นที่1/2567 ศึกษาดูงานธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะ ก้าวสู่..การเป็น บาริสต้ามืออาชีพ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ นำผู้เรียนหลักสูตร Basic Barista Course รุ่นที่1/2567 จำนวน 22 คน ศึกษาดูงานธุรกิจร้านกาแฟ จากผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” จำนวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านนู๋หยกคาเฟ่ ร้านอุ๋ยซัง กาแฟข้างวัด ร้านเฉด ออฟ บราวน์ และร้าน Malajorn Cafe เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะ ฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาชีพบาริสต้าให้แก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน