ศสค.ลำพูน นำผู้เข้ารับฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 3/2566” (ระยะสั้น 10 วัน) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ นำผู้เข้ารับฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร บาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 3/2566 (ระยะสั้น 10 วัน) จำนวน 21 คน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ร้าน Mushroom Cafe อ.เวียงหนอล่อง จ.ลำพูน (ผู้สำเร็จหลักสูตรบาริสต้า รุ่นที่ 2/66) ร้าน Taiyou slow bar coffee อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (ผู้สำเร็จหลักสูตรบาริสต้า รุ่นที่ 1/66) ร้าน Tidklin Cafe อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ผู้สำเร็จหลักสูตรบาริสต้า รุ่นที่ 2/66) โรงคั่วกาแฟ “เฉด ออฟ บราวน์” อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และร้าน “Malajorn Cafe” อ.เมือง จ.ลำพูน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจบาริสต้า การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ Workflow ไอเดียการจัดร้านอย่างมีสไตล์ การคำนวณต้นทุนการขายตามแต่ละพื้นที่ เน้นการลงทุนตามขั้นบันได และการนำเสนอเมนู Signature สร้างจุดขายต่อกลุ่มลูกค้า