ศสค.ลำพูน นำผู้เข้ารับฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2/2566” (10 วัน) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ นำผู้เข้ารับฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร บาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2/2566 (ระยะสั้น 10 วัน) จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ร้านTaiyou Slow bar Coffee, ร้านทอยส์คาเฟ่, ร้านเจ๊หมวยผัดไทยหอยทอด&กาแฟสด และร้าน “Malajorn Cafe” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ศึกษาทักษะความรู้ เทคนิคเกี่ยวกับกาแฟ การจัดตกแต่งร้าน และช่องทางการจำหน่ายนำเสนอการตกแต่งหน้าร้าน และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ