ศสค.ลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน คือ องค์กรแห่ง “การให้” บริการด้วยใจเพื่อประชาชนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างแท้จริง

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำทีมโดยนายธีระศักดิ์ สิทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่อบต. จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ ชมวีดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ พาเยี่ยมศูนย์แห่งการเรียนรู้ Learning Center การฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน (10 วัน) การฝึกภาคปฎิบัติหลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ (10 วัน) ห้องเรียนเสมือนจริง และชมผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มฝึกอาชีพ อาคารเฮือนฮัก072 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน