ศสค. ลำพูน ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว “หลักสูตรจักสานเส้นพลาสติกและไม้ไผ่” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรจักสานเส้นพลาสติกและไม้ไผ่” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ในการนี้ นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน