ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอไทลื้อย้อมสีห้อม”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอไทลื้อย้อมสีห้อม” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่