ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานปักผ้าฝ้ายสมัยนิยม”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานปักผ้าฝ้ายสมัยนิยม” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยมีนางเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน